Menu Zavřeno

Ubytovací řád

Název a adresa ubytování: 

Šedivinské apartmány, Šediviny 29, 51801 Kounov

Provozovatel ubytování (ubytovatel):

Mgr. Martin Ledínský, Šediviny 29, 51801, IČO 86589407, tel. +420777282467

Ubytování hostů

 • Hosté se mohou ubytovat v den příjezdu po 16. hodině, odjezd v den odjezdu do 10:00 hodiny dopoledne (pokud hosté bez předchozí dohody neuvolní pokoj do 10:00 hodiny, může jim být účtován dodatečný poplatek). Ubytovaní hosté musí být zapsáni v ubytovací knize podle údajů z platného dokladu totožnosti. Host potvrdí správnost svých osobních údajů a dobu pobytu svým podpisem v ubytovací knize. Poplatek z pobytu (tzv. „vzdušné“ – pro obec Kounov) je splatný v den příjezdu hosta v hotovosti.
 • Host obdrží 1 ks klíče od pokoje, 1 ks klíče od vstupních dveří, případně 1 ks klíče od propojovacích dveří a nebo 1 ks klíče od kolárny / lyžárny. Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 1000 Kč.

Návštěvy

Návštěvy jiných než ubytovaných osob nejsou v Šedivinských apartmánech povoleny bez předchozí domluvy s ubytovatelem. To samé platí o parkování jiných než ubytovaných hostů na pozemku domu.

Parkování

Host má právo na parkování jednoho osobního vozidla na apartmán. Výjimku je možné domluvit předem. Prostor pro parkování je monitorován kamerovým systémem.

Povinnosti hostů

 • V pokojích i v ostatních prostorách domu je zakázáno kouření. V případě porušení zákazu kouření bude na místě udělena pokuta ve výši 2.000,- Kč a může být pobyt okamžitě vypovězen bez nároku na vrácení peněz. Jedná se o vážné porušení podmínek ubytování.
 • Pohyb v domě a v apartmánech je možný v domácí obuvi. K úschově venkovní obuvi slouží botárna za vstupními dveřmi.
 • Před opuštěním apartmánu je nutné vypnout elektrické spotřebiče, zhasnout světla a zavřít okna. V letních měsících je možné nechat okno otevřené na tzv. výklop (poloha kliky směrem nahoru) s výjimkou oken bytu v přízemí. Střešní okna je nutné zavřít před odchodem z apartmánu i v letních měsících. Apartmán je nutné uzamknout.
 • Vstupní dveře do domu hosté zamykají při odchodu a při příchodu, zejm. ve večerních hodinách. 
 • Poškození či ztrátu jakéhokoli vybavení apartmánu, domu, či jiného příslušenství (dětské hřiště ad.) je nutné bezodkladně nahlásit ubytovateli a domluvit se s ním na náhradě škody. Za škody způsobené dětmi jsou odpovědní jejich rodiče.
 • Host může po předchozím nahlášení užívat společný uzamykatelný prostor pro úschovu kol a lyží. Tento prostor je host povinen zamykat.
 • Na pozemku domu je zakázáno rozdělávání ohně kromě míst k tomu určených ubytovatelem. Úmysl rozdělání ohně na místech k tomu určených je host povinen nahlásit předem ubytovateli. Při velkém suchu nebo větru je rozdělávání ohně zakázáno. Host je povinen oheň (v grilu či ohništi) před opuštěním místa uhasit.
 • Samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let.
 • Ubytování psů a jiných domácích mazlíčků není povoleno.
 • Noční klid platí od 22:00 do 6:00 v prostorách domu i mimo dům. 
 • Používání zábavní pyrotechniky v prostorách domu i v okolí domu není povoleno.
 • Host je povinen řídit se ubytovacím řádem. Při hrubém porušení ubytovacího řádu má ubytovatel právo předčasně ukončit pobyt hosta bez náhrady.

Wifi

Hosté mohou bezplatně využívat wifi internetové připojení. Hosté musí wifi připojení používat v souladu s platnou legislativou a vyvarovat se nezákonných aktivit.

Cena a storno podmínky

Cena ubytování a storno podmínky jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách https://www.sedivinskeapartmany.cz/cenik nebo vyplývají z ceny a podmínek partnerské ubytovací platformy (např. Booking.com ad.).

Platba za ubytování je splatná převodem předem nebo u kratších pobytů v hotovosti nejpozději v den příjezdu hosta. U zimních pobytů může být vyžadována platba za celý pobyt předem převodem na účet. V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.

Kamerový systém

Prostory kolem domu, zejména nádvoří, kde se parkuje a dále prostor vstupu pro hosty a chodba za vstupními dveřmi jsou z důvodu bezpečnosti monitorovány kamerovým systémem.

Ubytovací řád je platný od 6. 12. 2023 do odvolání.

Mgr. Martin Ledínský, IČO 86589407

ubytovatel

Print Friendly, PDF & Email